PFADrepturi de autor

Nume

Inițiala tatălui

CNP/Numărul de identificare fiscală

Prenume:

Stradă

Număr

Bloc

Scară

Etaj

Ap

Județ/Sector

Localitate

Cod Poștal

Cont Bancar (IBAN)

Telefon

Venit din:

activități de producție, comerț, prestări serviciiprofesii liberaledrepturi de proprietate intelectualăSoros 😊alte surse

Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

De când până când

-

Câți bani ai încasat, în total, din această colaborare în 2016?

Câți bani poți deduce cu facturi și chitanțe?

Cu cât ai mai rămas:

------------------

N-am terminat, mai am și alte surse de venit de declarat

Venit din:

activități de producție, comerț, prestări serviciiprofesii liberaledrepturi de proprietate intelectualăSoros 😊alte surse

Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

De când până când

-

Câți bani ai încasat, în total, din această colaborare în 2016?

Câți bani poți deduce cu facturi și chitanțe?

Cu cât ai mai rămas:

------------------

Vreau să susțin creativitatea cu 2% din impozit, adica……lei
Vreau să știu exact ce face ffff cu banii mei


PFADrepturi de autor

Nume

Inițiala tatălui

CNP

Prenume:

Stradă

Număr

Bloc

Scară

Etaj

Ap

Județ/Sector

Localitate

Cod Poștal

Cont Bancar (IBAN)

Telefon

Venit din:

activități de producție, comerț, prestări serviciiprofesii liberaledrepturi de proprietate intelectualăSoros 😊alte surse

Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

De când până când

-

Venit brut:

Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului

Cu cât ai mai rămas:

------------------

N-am terminat, mai am și alte surse de venit de declarat

Venit din:

activități de producție, comerț, prestări serviciiprofesii liberaledrepturi de proprietate intelectualăSoros 😊alte surse

Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

De când până când

-

Venit brut:

Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului:

Cu cât ai mai rămas:

------------------

Vreau să susțin creativitatea cu 2% din impozit, adica……lei
Vreau să știu exact ce face ffff cu banii mei